Administrativne usluge

Paket usluga USTANOVA

 • izrada općih i internih akata (statut, pravilnici, poslovnici i procedure)
 • asistencija pri izradi akata (odluke, rješenja, potvrde)
 • izrada ugovora (o radu, djelu, najmu...)
 • izrada natječaja
 • asistencija pri provedbi natječaja za zapošljavanje
 • savjetovanje vezano za važeće propise koji se odnose na rad ustanove
160 €/mj.
1 205,52 kn/mj.

Paket usluga PRIVREDNIK

 • pomoć pri pokretanju poslovanja
 • prijava obrta ili firme
 • prijava i odjava radnika na HZMO i HZZO
 • izrada ugovora (o radu, djelu, najmu...)
 • izrada općih i internih akata (pravilnici, poslovnici...)
 • izrada dopisa
 • savjetovanje vezano za važeće propise koji se odnose na poslovanje
80 €/mj.
602,76 kn/mj.

Popis adminstrativnih usluga

 • Izrada ugovora (o radu, djelu, najmu...)
 • Izrada općih akata (pravilnici, poslovnici, statuti...)
 • Izrada natječaja
 • Pomoć pri registraciji (obrta, firme, udruge...)
 • Prijava obrta ili firme na HZZO, HZMO i Poreznu upravu
 • Prijava i odjava radnika na HZMO i HZZO
 • Pomoć pri zapošljavanju stranih radnika
 • Izrada putnih naloga
 • Izrada ponuda, predračuna, narudžbenica i dopisa
 • Predaja dokumentacije nadležnim tijelima
 • Savjetovanje vezano za važeće propise koji se odnose na Vaše poslovanje
Administrativne usluge